Kulturnatten 2016

Under Kulturnatten 2016 i Karlshamn den första oktober arrangerar vi Snabbhanenatten. Snabbhanarna tillsammans med inbjudna vänner kommer att ställa ut på NetPort på piren i Karlshamn.

Öppettider är: 17:00 – 23:00 lördagen den 1/10 och 13:00 – 17:00 söndagen den 2/10.

Hittills har vi fått följande fantastiska konstnärer bekräftat att de ställer ut:

 • Agneta Wadman
 • Bertil Westerlund
 • Bob Matson
 • Fredrik Lindqvist
 • Inga Johnsson
 • Janne ”Loffe” Carlsson
 • Jorge Guilá
 • Linda Ekenskog
 • Maj-Lis Olsson
 • Monica Yasmine Lindqvist
 • Ola Karlsson
 • Ola Waljefors
 • Richard Wanglert
 • Roland Palmqvist
 • Tomas Olsson
 • xhypdx